Sunday, March 4, 2007

Tomahawk - Ett modernt närstridsvapen

Jag fick privilegiet att få en tomahawk demonstrerad av en kontakt från en gemensam politisk fråga. Han hade varit stationerad med de brittiska trupperna i Iraq och där införskaffat en amerikansk tomahawk.
Tomahawk
Än idag används detta formidabla närstridsvapen av de amerikanska trupperna. Och med all rätta. Vapnet är perfekt när soldaterna ska gå in i byggnaderna:
De kan röja undan bråte.
Kasta med precision för skada eller avledning.
Slå åt dörrsidorna.
Använda vid närstrid.
En tomahawk är dessutom enkel att lära ut strid med. Glöm heller inte att yxan har en viss tyngd som förstärks av skaftet.
Tänk på att de amerikanska soldaterna har automatkarbiner. Det är ett vapen som är direkt dåligt i en byggnad. Pipan är för lång. En pistol eller den pålitliga gamla svenska K-pisten skulle vara ett mycket bättre alternativ.
Tomahawken ger soldaterna ett värdefullt komplement till automatkarbinen.
Hammare för ensamma kvinnor
Ensamma kvinnor eller kvinnor som lever under hot bör knappast inköpa en tomahawk. Det är helt enkelt inte ett närstridsvapen som är lämpligt utanför armén och dessutom onödigt dyrt.
En hammare är ett bättre alternativ. Det har rätt tyngd och samtidigt en kortare räckvidd vilket gör att den inte riskerar att fastna i saker.
Faktisk är jag av den åsikten att skolorna borde lära ut närstrid till flickor. Förvisso har vi våldsbrottslingar även bland unga kvinnor men antalet kvinnor som blir överfallna eller våldtagna pekar på ett större problem där.
Eftersom pepparspray och tårgas förövrigt redan förekommer bland brottslingar finns heller ingen anledning att bibehålla förbudet där (undantaget oljebaserad tårgas). Att ha en lag om nödvärn och samtidigt bakbinda folks möjligheter att utnyttja den är inte meningsfullt.
Mer om modern strid med tomahawk
Jag lyckades inte hitta allt för mycket information om tomahawken. Wikipedia hade knappt något alls men där hittade jag i alla fall följande: Historic Tomahawk Returns to the Battlefield with Some U.S. Troops (ABS News). Särskilt bra är artikeln dock inte.

No comments: