Friday, March 9, 2007

Svag bearbetning av bloggosfären

En liten föga vetenskaplig undersökning, Mest omtalade pulsklocka, demonstrerar att webbutiker som säljer pulsklockor i liten eller ingen utsträckning bearbetar bloggosfären. Om du säljer varor som pulsklockor är det ingen dålig idé att identifiera några nyckelbloggar.

Dessa nyckelbloggar kan sedan bearbetas för “gratis” marknadsföring. En enkel möjlighet är att helt enkelt skicka dem en billig modell. Flera andra möjligheter finns naturligtvis.

Mest omtalade pulsklocka

Det varumärke för pulsklockor som var mest omtalat på internet var föga förvånande Polar.

No comments: