Friday, March 9, 2007

Är staden stor nog för er båda?

Örebro har nu blivit blessat med celebert besök. Välkommen till stan.

Intressant att läsa om rektors tal gällande läkarutbilningen. Kanske ger ministern svar idag när han är på besök i stan dock inte till samma möte som Bildt är här för. Konstigt att LL kommer till Örebro för att tala om läkarutbildningen när det inte finns någon att tala om ännu. Kanske kan vara någon form av signal... Enligt en hel del människor är läkarutbildningen ett måste för kommunen att säkra tillgången på läkare i kommunen samt hålla kvar statusen som universitetssjukhus. Örebro är enda universitetssjukhus utan egen läkarutbildning.

Detta kan påverkas av regionaliseringen och ansvarskommittén. Man vill kanske inte ha en storregion som innefattar hälften av Sveriges universitetssjukthus.

No comments: