Sunday, March 18, 2007

Bloggaren är köpt

Jag har följt bloggosfären under ett antal år. Under den tiden har bloggare och bloggosfären utvecklats från att vara en relativt anonym företeelse till ett nytt men ändå etablerat medium.

25 procent av svenska 15–19- åringar säger sig läsa minst en blogg i veckan. I takt med en utökad läsekrets kommer också pengar in i bloggosfären. Frågan är om bloggosfären kan hantera de etiska dilemman som det medför?
Under det senaste halvåret har företag och organisationer fått upp ögonen för bloggar som en marknadsföringskanal. De populäraste bloggarna har fått allt fler läsare och med fler läsare blir det också ekonomiskt försvarbart för företag och organisationer att lägga resurser på att bearbeta bloggare.
Jag menar att bloggare och bloggosfären står inför en rad etiska problem.

De flesta bloggare jag talat med drivs av att göra sin åsikt hörd men även att erbjuda sina läsare intressanta nyheter. Att använda material från utomstående för att ge sina bloggbesökare bra nyheter kan då vara frestande. Detta är i sig inget nytt; etablerade medier har länge bearbetats av företag och organisationer för att få publicitet. Så länge den enskilde bloggaren utgår från att storyn har ett informationsvärde så är det inget större problem. En bra story är en bra story oavsett vem som initierat den. Det etiska problemet uppstår om bloggare börjar skriva om ämnen enbart för att få betalt.

Det finns nu tecken på att pengar i allt större utsträckning styr vad bloggarna skriver om. Det tydligaste exemplet är semoblog.com som i Danmark startat en tjänst där bloggare kan få mellan 40 och 400 danska kronor per inlägg som skrivs om specifika produkter. Kravet på bloggaren är att uppge att man fått betalt för att skriva om produkten.

I Sverige har DN och SvD börjat använda tjänsten Twingly som länkar ihop enskilda blogg­inlägg med de artiklar de handlar om. Tanken är att både bloggare och medier ska tjäna på tjänsten och driva trafik till varandra. Antalet besökare blir en allt viktigare faktor för många bloggare då de säljer reklamplats på bloggsidor. Då en länk från DN eller SvD ger många läsare har Twingly snabbt gjort DN och SvD till de mest länkade traditionella medierna i den svenska bloggosfären.

I förlängningen innebär detta att det finns en risk att etablerade medier som DN och SvD kommer att styra bloggosfärens innehåll allt mer. Den alternativa agendan som bloggosfären vill representera riskerar att endast bli en förlängning av de traditionella mediernas agenda.
Det finns även andra tjänster som bidrar till denna utveckling, exempelvis knuff.se.

En annan utveckling inom bloggosfären är de topplistor som publiceras på sajter som bloggportalen.se och bloggtoppen.se. Tjänsterna ska underlätta för läsaren att hitta de mest besökta bloggarna inom olika ämnen. En hög ranking på dessa topplistor genererar i sig mer trafik till bloggen.
Bloggare kan alltså frestas att uppge sig skriva om områden där de får en högre ranking än inom det ämne de faktiskt skriver om. På så sätt kommer de högt upp på topplistorna och lockar till sig fler läsare och kan därmed ta mer betalt av sina annonsörer.

Jag menar att vi riskerar att gå mot en sökordsoptimering för bloggare. En optimering där det gäller att referera till rätt artiklar och ämnen för att hamna högt upp i sökresultaten på olika bloggtjänster.

Att enskilda bloggare kommer att misslyckas i denna snåriga djungel av etiska dilemman kan vi utgå från.
Men jag hoppas att bloggosfären i sin helhet lyckas värna om sin trovärdighet och rätt att sätta sin egen agenda.
Självsanering har tidigare fungerat bra i bloggosfären och jag hoppas att den kommer att göra det även i fortsättningen.

No comments: