Friday, March 16, 2007

Länkkatalog för kataloger

Tina har gjort en ny länkkatalog specialiserad på just länkkataloger. Ett intressant koncept för vem som helst som har en länkkatalog eller söker en länkkatalog.

Mer om katalog för djupinlänkning

Jag spekulerade ju att Tinas katalog för djupinläkning skulle ha lättare att ranka jämfört med kataloger i allmänhet. Orsaken helt enkelt att PR blir mer fördelat.

Uppföljning med Google visar att det blivit exakt så.

No comments: