Wednesday, March 28, 2007

Atkinsbantare kan dö i förtid

Medelålders kvinnor som äter enligt Atkinsmodellen, det vill säga undviker kolhydrater och äter proteinrik mat, riskerar ett förkortat liv. Det visar en svensk studie som publicerades i nätupplagan av facktidskriften Journal of Internal Medicine på måndagen, skriver Upsala Nya Tidning.
Studien bygger på en enkät om matvanor från drygt 42 000 kvinnor i Uppsala sjukvårdsregion. Kvinnorna har följts upp under i snitt tolv år sedan de besvarade frågorna.

Resultaten visar bland annat att ju mer av kaloriintaget som kommer från proteiner och ju mindre av kalorierna som kommer från kolhydrater desto högre är dödligheten. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt-kärlsjukdomar.

- Det finns skäl att vara vaksam på de långsiktiga effekterna av att tillämpa sådana dietprogram, skriver professor Hans-Olov Adami vid Institutionen för epidemiologi vid Harvarduniversitetet i Boston och hans kollegor vid bland annat Karolinska Institutet, uppger Upsala Nya Tidning.

Under de i genomsnitt 12 år som kvinnorna följts sedan de besvarade enkäten dog 592 av dem, oftast i cancer eller någon hjärt-kärlsjukdom.

Dödligheten ökade med stigande ålder och var högre bland rökare och feta kvinnor än bland dem som inte rökte och hade normal vikt.

Studien har gjorts mot bakgrund av Atkins-modellen och flera liknande bantningsprogram. I flera av dessa program är andelen kolhydrater dessutom ännu lägre och andelen proteiner ännu högre än de var bland den tiondel av kvinnorna i studien som konsumerade minst kolhydrater och mest proteiner.

Studien är den andra av hittills tre undersökningar som pekar på att en låg andel kolhydrater och en hög andel proteiner kan ha långsiktiga negativa hälsoeffekter. Forskarna menar dock att det behövs ytterligare studier innan man kan dra några slutgiltiga slutsatser.

Samtidigt lyfter de fram betydelsen av att deras egen undersökning gjorts just bland kvinnor.

- Det beror på att det framför allt är kvinnor som använder dietprogram för viktkontroll med en låg andel kolhydrater, skriver de uppger UNT.
hälsa skönhet ,bantning, banta, dietprogram,viktkontroll.
hälsa skönhet ,bantning, banta, dietprogram,viktkontroll.
hälsa skönhet ,bantning, banta, dietprogram,viktkontroll.
hälsa skönhet ,bantning, banta, dietprogram,viktkontroll.

No comments: