Monday, March 19, 2007

Antioxidanter i olika fruktjuicer

Forskare vid University of Glasgow har undersökt halten av antioxidanter i olika juicer. Den nyttigaste juicen var lila druvjuice gjord av Concord (en sorts druvor), mörk äppeljuice och tranbärsjuice.

- Inte all fruktjuice är den samma. Variationen av fenolföreningar och antioxidativ kapacitet bland de olika juicerna varierade markant, förklarar Alan Corizer vid University of Glasgow i ett förberett uttalande.

Lila druvjuice innehåller flest och mest antioxidanter

- Lila druvjuice gjord av Concord druvor innehöll den högsta och bredaste uppsättningen av fenolföreningar och hade den högsta antioxidativa kapaciteten. Andra högt rankande produkter inkluderar mörk äppeljuice och tranbärsjuice.

- Att komplettera en hälosam diet med regelbundet intag och en varierad uppsättning av fruktjuicer som lila druvjuice, grapefruktjuice, mörk äppeljuice och tranbärsjuice kommer, utan störa förändringar i kosten, öka både kvalitativt och kvantitativt konsumentens intag av fenolföreningar.

Fenolföreningar är antioxidanter

Fenolföreningar är antioxidanter som finns bl.a. i frukt, grönsaker och grönt te. Antioxidanter kan förebygga allvarliga sjukdomar som demens, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

- Polyfenoler i kosten genom deras antioxiderande egenskaper, och möjligen andra mekanismer, tros spela en roll i att skydda mot kroniska sjukdomar.

Druvjuice är lika bra som rödvin

Studien visade att antalet av antioxidanter liksom nivån av antioxidantiv kapacitet hos lila druvjuice var lika hög som ett rödvin från Beaujolais.

Läs mer:

  • Fruit juice secrets revealed. University of Glasgow.
  • Concord grape. Wikipedia.
  • Beaujolais. Wikipedia.
  • Hälsa skönhet nyfikenvital Hälsa skönhet nyfikenvital Hälsa skönhet nyfikenvital
  • Hälsa skönhet nyfikenvital Hälsa skönhet nyfikenvital Hälsa skönhet nyfikenvital
  • Hälsa skönhet nyfikenvital Hälsa skönhet nyfikenvital Hälsa skönhet nyfikenvital
  • Hälsa skönhet nyfikenvital Hälsa skönhet nyfikenvital Hälsa skönhet nyfikenvital
  • Hälsa skönhet nyfikenvital Hälsa skönhet nyfikenvital Hälsa skönhet nyfikenvital

No comments: