Friday, March 16, 2007

9 tips för viagra spammare

1. Skriv på svenska
2. Använd ett svensk namn som avsändare. Ex efternamn som johansson, svensson, berglund, lundberg etc. Samma princip gäller förnamnet.
3. Börja med rubriken Hej Jimmy,
4. Börja brödtexten med Hej Jimmy,
5. Börja inte med RE:
6. Exkludera ord som “You Can” “Viagra” “Casino” “$” “VIP”
7. Exkludera alla attachment.
8. Undvik VERSALER och siffror i rubriker.
9. Var dig själv! Kanske lite svårt om du är en robot - men försöka duger ju.
http://www.jimmyhoog.se/listor/9-tips-till-spammare/

Bra och rolig artikel

No comments: