Thursday, March 8, 2007

Är Keelko prylarnas Wikipedia?

D.v.s. kan jag använda Keelko på samma sätt som med Wikipedia för att bedöma en SERP:s svårighet?
Verkar inte helt orimligt eller… Keelko är Yahoo och jag tvivlar starkt på att Keelko är särskilt djupinlänkat så de bör vara en hygglig indikation.
Jag vet nog mer om det här om en vecka Jag har ju redan en punkt så att säga från yogamatta där Keelko låg på plats fem.

No comments: