Tuesday, March 6, 2007

Så tvingas man läsa en kvällstidning

Klickade av misstag på en länk till detta:
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,1015373,00.html
Från Carl Bildts blogg.
Till den artikeln kan man göra följande kommentarer:
En blogg är öppen och kan granskas.
En blogg utesluter inte annan granskning.
Kvällstidningarna är mycket professionella medier så tillvida att de tjänar pengar på att publicera.
Varken jag eller någon jag känner uppfattar emellertid kvällstidningarnas granskningar som goda föredömen.
Reflektera också över att det är möjligt att kommentera respektive blogginlägg. Bloggen har därför mer av debatt över sig än media i övrigt.
Bloggen ger även möjligt för medborgaren att ställa viktiga frågor snarare än frågor som säljer lösnummer. Bloggen avlägsnar med andra ord en del makt från just kvällstidningarna som delvis flyttas över till medborgarna och i någon utsträckning till bloggaren.
Den makt som flyttas till bloggaren blir ju dock begränsad just genom att bloggen kan granskas.

No comments: