Friday, March 23, 2007

Genetiskt modifierad mygga stoppar malaria

Hälsa skönhet yoga kom iform med nyfikenvital Hälsa skönhet yoga kom iform med nyfikenvital

En genetisk modifierad malaria resistent mygga har skapats. Myggan tros ha större möjligheter att överleva och kan därför konkurrera ut myggor som sprider malaria. Myggan bär på en gen som stoppar infektion av malariaparasiten.

Malaria är en av de vanligaste dödsorsakerna i tredjevärlden. Läkemedel mot malaria är dyra och många länder som plågas av malaria har inte råd att göra dem tillgängliga för befolkningen.

Genetisk modifierad mygga

Myggan är immun mot malaria och bär därför inte på sjukdom. När myggan sticker människor finns därför ingen malariaparasit som kan smitta människan.

Immuniteten har skapats genom att modifiera myggans gener genom att introducera arvsanlag för en annan art, d.v.s. myggan är transgenetisk, och resultatet är att den blivit immun för malariaparasiten.

Resultaten publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences journal och har redan publicerats i förväg online. Forskningen uppges inte vara klar för försök i verkligheten vilket kan ta 10 år eller mer innan det blir aktuellt.

No comments: