Sunday, March 4, 2007

Sund.nu ändrar SEO och Google har de bästa sökresultaten

Sund.nu uppgav i ett e-post till mig att de inte kände till att leverantören hade genomfört SEO genom att placera ut länkar i en massa företags sitemap. De har också sagt till leverantören att ta bort länkarna. De angav vidare att de inte längre köper den här tjänsten. Vi får se om det stämmer i verkligheten också.
Det här exakt som med alla andra jag har varit i kontakt med. De känner inte till det och blir arga.
Det enda sättet att stoppa det är det här:
Företag som köper spam ska inte ha länkar från seriösa webbplatser.
Det skapar motivation. De skyldiga SEO-företagen är det ingen mening att sparka på. Det verkar vara ungefär samma personer som håller på år ut och år in. De här företagen vet redan att de gör fel.
ICA Kuriren
När det kom till ICA Kuriren tidigare och deras profitering på läsarnas namn förutom alla andra tveksamheter som förekom pratades det ju också om att det skulle sluta.
Det fortsätter emellertid. Däremot ändrade de en rad så att den specifika söksträng som jag angav i bloggpostningen inte fungerade Dessutom ser det ut som att de slutat skapa skräpsidor runt sökord som inte förekommer i artiklarna som länkar dem.
Däremot har ju fortfarande skräpsidorna inte nödvändigtvis, och ytterst sällan, något med artiklarna att göra. Enda kriteriet är att sökordet förekommer någonstans i löptexten.
Men min inställning till det där blev väldigt snart att det är jättebra för oss. ICA Kuriren m.fl. tidningar som införskaffat det här rankar nämligen aldrig på något värdefullt sökord som jag bevakar
Så jag gjorde ett affärsmässigt beslut om att inte bråka om det och låta fler och fler tidningar i lugn och ro ansluta sig till det. Ju fler desto praktiskt bättre
Googles sökresultat blir allt bättre
Efter rent ut sagt katastrofalt sunkiga sökresultat har Google verkligen hämtat upp nu. De rankar utan problem bort ICA Kuriren m.fl. tidningars tveksamma temasidor från höga resultat utan problem.
De hanterar läkemedelsspam tydligt bättre än både Yahoo och Live!. Tar vi oss en aktuell titt på sökresultaten för tramadol ser vi alla av Googles sökresultat på första sidan, förutom IDG som precis som vanligt ligger på plats tio med färskt läkemedelsspam, är relevanta.
Microsoft Live! är precis som vanligt sämst medan Yahoo ligger i mitten.
Google har nu de bästa sökresultaten
Faktiskt måste jag erkänna att Google nu efter många månaders dansande har de bästa sökresultaten. Det mesta är relevant och problemen med tunna ensides sidor på gamla domäner har minskat.
Resultaten är rent ganska tydligt bättre än både Yahoo och Microsoft Live!
Att något blir bättre är naturligtvis bra. Sedan hade jag kanske hoppats på att utjämning mellan sökmotorerna men det verkar mindre troligt just nu i alla.

No comments: