Thursday, March 8, 2007

Länkkatalog för djupinlänkning

Vår länkkatalogimperalist Tina från Ottsjö har gjort en ny länkkatalog för djupinlänkning. Länkkatalogen är byggd kring taggar och taggmoln.

Fördelad PR

De senaste länkarna liksom taggmolnet visas på första sidan. Resultatet av det blir naturligtvis att PR fördelas ut.

Samtidigt kan ju vara artikel förekomma under flera nyckelord. Gissningsvis blir resultatet därmed ungefär det samma för respektive sajt.

En skillnad bör emellertid bli att enskilda taggar kan ha lättare att ranka jämfört med kategorier i länkkataloger.

Byggt på Sabros.us

Det hela är byggt på Sabros.us som är en mjukvara för online bokmärken med GNU-licens.

No comments: